АДМИНИСТРАЦИЯ

Жакшылыкова Кундуз Темирбековна

соц.педагог

Билими жогорку КГНУ

Пед 9 стажы


Мамытова Максаткул Сатыгуловна
Директор
Билими жогорку К.Тыныстанов атындагы ЫМУ
Пед стажы 26 жыл

Бакашова Айзаада Кубатовна

Директордун чарбалык иштер боюнча орун басарыОрозобаева Атыркул Саламатовна
Тарбия завучу
Билими жогорку  ИГУ
Пед стажы 18 жыл
Comments