Хронология папкасы


К.Орозов атындагы Корумду орто мектебинде 2016-жылдын 4-мартында башталгыч класстардын "Биз жашаган жердин жаратылышы" деген темадагы  семинары болуп өттү. Семинардын максаты мекенибиздин жаратылышы: суулары, көлмөлөрү, кызыл китепке кирген  канаттуулары жана жаныбарлары жөнүндө маалымат берүү .семинарды өтүү менен окуучулардын табиятка болгон кызыгуусун арттыруу,окуу,түшүнүү ,жазуу көндүмдөрүн өнүктүрүү, мекенибиздин жаратылышын көздүн карегиндей сактоого ,коргоого үндөө.Семинарда Алдеева Жыпар 4-а класс,Байдөлөтова Гүлнара 2-а класс,Кудабаева Майрам 3-а класс сабак өтүштү. Сабакта куррикулум боюнча баалоонун түрлөрү,топто иштөө, көргөзмө куралдар,сүрөттөр,слайд көрсөтүлдү. Мугалимдер чыгармачылык менен өтүштү жана окуучулар топто иштөөдө активдүү катышышты. Семинарда  
башталгыч класстын куррикулум боюнча баалоонун түрлөрү багытындагы өтүлгөн   семинардагы  сабактар максатына жетти жана  жакшы деп табылды.  Сабактарда көрсөтүлгөн дидактикалык көргөзмө куралдар ,эстетикалык жактан    жогорку деңгээлде даярдалды деп табылды. .Семинарда ачык сабак өткөн Кудабаева Майрамга ,Байдөлөтова Гүлнарга ,Алдеева Жыпарга  жана башталгыч класстын  метод бирикмесинин жетекчиси Абдраева Рахатка ыраазычылык билдирилди. Карамолдо Орозов орто мектебинин география -табигый чакан тобунун декадасы болуп өттү.Бул мероприятияга 7-класстын окуучулары катышты. Мероприятиянын темасы "Жаратылыш жан досум " деген темада болуп ,окуучулар  жаныбарларды жана өсүмдүктөрдү коргоо ,кызыл китепке кирген жаныбарлар жана өсүмдүктөр жөнүндө маалымат   беришти. 

Кыргыз тили чакан тобунун декадасында отулгон ачык сабактары

Отправлено 26 нояб. 2015 г., 00:38 пользователем Манат Абирова   [ обновлено 26 нояб. 2015 г., 00:42 ]


Без названия

Отправлено 26 нояб. 2015 г., 00:23 пользователем Манат Абирова


Мугалимдер куну

Отправлено 23 нояб. 2015 г., 23:32 пользователем Манат Абирова   [ обновлено 24 нояб. 2015 г., 00:03 ]

Райондук мугалимдер куну 

Без названия

Отправлено 22 нояб. 2015 г., 23:22 пользователем Манат Абирова   [ обновлено 23 нояб. 2015 г., 23:40 ]Перспективный план

Отправлено 7 окт. 2015 г., 20:58 пользователем Айзада Бакашева
Электрондук мектеп долбоору

Отправлено 15 июн. 2015 г., 01:45 пользователем Айзада Бакашева   [ обновлено 15 июн. 2015 г., 01:48 ]

Карамолдо Орозов атындагы мектеп жамааты электрондук мектептин долбоору менен иштеп жатышат.

Акыркы конгуроо

Отправлено 15 июн. 2015 г., 01:03 пользователем Айзада Бакашева   [ обновлено 15 июн. 2015 г., 01:28 ]

Биздин мектепте Акыркы конгуроо 29 Майда өттү. 

1-7 of 7