МУГАЛИМДЕР

Мусаева Айнагул Асаналиевна
математика мугалими
Билими жогорку КЖПИ
пед стажы 36 жыл


Маткеримов Эмил Борончуевич
география мугалими
Билими жогорку КЖПИ
пед стажы 24 жылОрозобаева Атыркул Саламатовна
кыргыз тил жана адабият мугалими
Билими жогорку  ЫМУ
Пед стажы 15 жыл


Исмаилова Гулшайыр Асанкуловна
Орус тили мугалими 
Билими жогорку ПИРЯЛ
Пед стажы 24 жыл


Киизбаевна Анара Артыкбаевна 
Англис тили мугалими 
Билими жогорку КЖПИ
Пед стажы 23 жыл
Кудабаева Майрам Жусукеевна
Башталгыч класс мугалими 
Билими жогорку КГУ
Пед стажы 23


Жумабекова Рая 
Химия мугалими 
Билими жогорку КЖПИ 
Пед стажы 30


 
Букаева Чынара Султанказиевна 
Башталгыч класс мугалими 
Билими жогорку КЖПИ
Пед стажы 24


Мирфазиева Рыскул 
Информатика мугалими 
Билими жогорку КГНУ
Пед стажы 8 жыл

Ахмедова Анара Мукашевна
англис тили мугалими
Билими жогорку КГУ
Пед стажы 22 жыл


Усупов Чынтемир Мудинович
Тарых мугалими
Билими жогорку КГНУ
Пед стажы 30 жыл


Карасартова Кайыркул Зарыловна
Кыргыз тил жана адабият мугалими
Билими жогорку КГУ
Пед стажы 23 жыл


Сулайманова Лира Закиржановна
Орус тили мугалими 
Билими жогорку ПИРЯЛ
Пед стажы 25 жыл


Рысалиева Жылдызай Келдибековна 
Башталгыч класс мугалими  
Билими жогорку КГУ
Пед стажы 29


Бакашова Айзаада Кубатовна
Математика мугалими
Билими жогорку ИГУ
Пед стажы  9 жыл


Жакшылыкова Кундуз Темирбековна
Тарых мугалими 
Билими жогорку КГНУ
Пед стажы 5 жыл

Момбеков Кашымбек Карыпович 
Черчение мугалими 
Билими жогорку ПГПИ
Пед стажы 32


Чынгызова Наргиза Чынгызовна 
Башталгыч класс мугалими 
Билими кесиптик орто БМПК
Пед стажы 1 жыл
Жумаева Асыл Мамбеттоктоевна
орус тили мугалими
Билими жогорку КЖПИ
пед стажы 33 жыл


Толоев Канат Ракымбекович
Сүрөт мугалими
Билим жогорку ПГПИ
Пед стажысы 31 жыл


Ибраимова Айзат Сапарбековна
кыргыз тил жана адабият мугалими
Билими жогорку КГНУ
Пед стажы 4 жыл


Молдогазиева Зинакан Токтогуловна 
Математика мугалими 
Билими жогорку КГУ 
Пед стажы 32 жыл


Байдоолотова Гулнара Усонбековна 
Башталгыч класс мугалими
Билими жогорку ПГПИ
Пед стажы 29


Атаханова Рахат Джолдошбековна 
Физика мугалими
Билими жогорку КЖПИ
Пед стажы 23


Мортукова Махабат Жекшенбековна
Адеп мугалими
Билими  жогорку ПГПИ
Пед стажы 11


Сакибаева Умуткан Ниязовна
Башталгыч класс мугалими 
Билими жогорку КЖПИ
Пед стажы 32


Абдраева Рахат 
Башталгыч класс мугалими 
Билими жогорку
Пед стажы 24 жылАлымбаев Бакыт Усойунович
Физкультура мугалими
Билими жогорку 
Пед стажы 11 жыл

Comments