ИШТӨӨ ТАРТИБИ

К.Орозов атындагы Корумду орто мектебинин 2016-2017-окуу жылынын иштоо тартиби
I.1-класс -33 окуу жумасы ;
2-4 -класстарда -34 окуу жумасы ;
5-11 -класстар -34,36 окуу жумасы ;

II.1-чейрек: 2016-жылдын 1-сентябрынан 2016-жылдын 31-октябрына чейин .
Кузгу каникулдар. 7 кун -2016-жылдын  31-октябрынан 2016- жылдын 8-ноябрына чейин .

2-чейрек.08.11.2016- 29.12.2016-жылга чейин.
Кышкы каникул: 10 кун ,29.12.2016-ж -11.01.2017-ж чейин.
1-класстар учун кошумча каникул :2017-жылдын 8-февралынан  15- февралына чейин.

3-чейрек.: 2017-жылдын 12- январынан  2017-жылдын 17-мартына чейин.
Жазгы каникул :5 кун, 2017-жылдын  21-мартынан  2017-жылдын  1-апрелине чейин ,
 
4-чейрек: 2017-жылдын  1-апрелинен  2017 жылдын 25-майына чейин ;

Окуу жылын аяктоо:

25- май 2017-жыл.

III. Башталгыч класстар беш кундук окуу жуктому менен иш алып барат.

II,III баскычтар алты кундук окуу жуктому менен иш алып барат.

IV. Сабактын узактыгы:
1-класстарда --45минута
2-11- класстарда --45 минута.

Comments