Карамолдо Орозов атындагы жалпы орто билим беруу  мектеби, Корумду айылы, Ысык-Көл району

Ысык-Көл областы, Кыргыз Республикасы

Дареги: Сокубай көч 45, 722318

тел: +996 3943 30095

e-mail: ryskul@emektep.info

website: korumdu.emektep.info 

Юридикалык жакты мамлекеттик кайра каттоо күбөлүгү 08.02.2013-ж: 

96775-3302-М-е

ИУЖК коду:20957208

Идентификациялык салык номери: 01504200410384 

Жакшылыкова Кундуз Темирбековна

 Директор

kund1988@mail.ru

Орозобаева Атыркул Саламатовна 

Окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары


Акунова Кенжегул Сабитовна 

Тарбия иштери боюнча директордун орун басары


Иманбекова Алтын Дюшебековна 

Соц педагог


Мектеп миссиясы: “Карамолдо Орозов атындагы орто мектеп жалпы орто билим берүүчү мекеме болуу менен бирге, башталгыч, негизги жана жалпы билим берүүгө багытталат. Ата-энелер, коомчулук менен тыгыз байланышта иштөө менен азыр коомдо натыйжалуу иштөөгө жөндөмдүү, жашоодо өз ордун таба билген, ар тараптан өнүккөн инсанды тарбиялоо"