ЖРТ (ОРТ) КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ (акыркы 3 жыл)

К.Орозов орто мектебинде 2020-2021 -окуу жылында ОРТ боюнча алган корсоткучтору