ИШТӨӨ ТАРТИБИ

К.Орозов атындагы Корумду орто мектебинин 2020-2021-окуу жылынын иштоо тартиби

I.1-класс -33 окуу жумасы ;

2-4 -класстарда -34 окуу жумасы ;

5-11 -класстар -34,36 окуу жумасы ;

II.1-чейрек: 2020-жылдын 1-сентябрынан 2020-жылдын 31-октябрына чейин .

Кузгу каникулдар. 7 кун -2020-жылдын 31-октябрынан 2020- жылдын 8-ноябрына чейин .

2-чейрек.08.11.2020- 29.12.2020-жылга чейин.

Кышкы каникул: 10 кун ,29.12.2016-ж -11.01.2017-ж чейин.

1-класстар учун кошумча каникул :2021-жылдын 8-февралынан 15- февралына чейин.

3-чейрек.: 2021-жылдын 12- январынан 2021-жылдын 17-мартына чейин.

Жазгы каникул :5 кун, 2021-жылдын 21-мартынан 2021-жылдын 1-апрелине чейин ,

4-чейрек: 2017-жылдын 1-апрелинен 2021 жылдын 25-майына чейин ;

Окуу жылын аяктоо:

25- май 2021-жыл.

III. Башталгыч класстар беш кундук окуу жуктому менен иш алып барат.

II,III баскычтар алты кундук окуу жуктому менен иш алып барат.

IV. Сабактын узактыгы:

1-класстарда --45минута

2-11- класстарда --45 минута.