НАСААТЧЫ МУГАЛИМДЕР

Насаатчылытын максаттары жана милдеттери.docx