АДМИНИСТРАЦИЯ

Жакшылыкова Кундуз Темирбековна

Директор

Билими :Жогорку КУУ,ЫМУ

Кесиби:Кыргыз тили жана адабияты мугалими

Башталгыч классынын мугалими

пед.стаж 13 летОрозобаева Атыркуль Саламататовна

Билими: жогорку ЫМУ

Кесиби:кыргыз тили жана адабияты мугалими

пед.стажы: 22 жыл


Акунова Кенжегул Сабитовна

Тарбия иштери боюнча директордун орун басары

Билими : Жогорку. ЫМУ

Кесиби: Математика мугалими

Стажы: 10 жыл


Иманбекова алтын Дюшебековна

Социалдык педагог

Билими :Жогорку.КЖПИ

Кесиби: Орус тили жана адабияты мугалими

Стажы:38 жыл