МЕКТЕП ПОРТФОЛИОСУ

МЕКТЕП ПАСПОРТУ

Карамолдо Орозов орто мектеби 1980-жылы ишке берилген. Дубалдарынын конструкциясы бышкан кирпич. Спорт залы 1217,5 м3. Спорт аянтчасы 1 га.

Типтуу уч кабаттуу. Мектептин жалпы кубатурасы 14224,32 м3. Жыйын залы 756 м3. Жер болугун колдонуу боюнча мамлекеттик акт 1979-жылы берилген.

К.Орозов орто мектебинин паспорту: Райондук борборго чейинки аралык 27 км.

Окутуу тили кыргызча.

Окуу класстары 20 орундук.

от жагуу системасы: таш комур

Борбордук суу канализациясы менен камсыз кылынган. Ашкана 30 орундук, 81,84 м2.

Компьютердик класс жана интернет байланыш бар.

матер.-техник.база.docx